Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

"Vi håller en hand och får de äldre att skratta"

Johanna Töyrä Jacobsson

Johanna Töyrä Jacobsson är 24 år och undersköterska vid Bergvikens vård- och omsorgsboende. Här skriver hon med egna ord om sitt viktiga arbete som hon och hennes kollegor utför för våra äldre varje dag, dygnet runt. 

När det var dags för gymnasievalet halkade jag in på vård- och omsorgsprogrammet. Där fanns ett vårdprogram och ett lärlingsprogram. Jag valde det senare som innebar att jag studerade halva tiden och praktiserade den andra halvan.

Jag var skoltrött, inte helt ovanligt när man är i 16-årsåldern, men min mamma (som har jobbat inom vården) uppmuntrade mig och sa att det var ett bra jobb. Hon hade sett min kompetens redan som liten: att jag var omhändertagande och kreativ. Det är två viktiga styrkor när man ska jobba med människor.

Viktig praktik

Efter några veckors studier var min skoltrötthet bortblåst. Att praktisera gjorde att jag snabbt växte in i rollen att ta hand om andra människor. Mitt första praktikår var jag på ett äldreboende. Där hade jag en otroligt bra handledare som lärde mig att det handlar inte bara om att ge medicin och mat till våra äldre utan även aktivera dem och göra deras dagar till det bästa i deras liv.

Många äldre har inga anhöriga så vi undersköterskor är oerhört viktiga när det handlar om att ge trygghet och visa närvaro, att ge det lilla extra och att alltid göra det varje dag.

Kreativ allt-i-allo

Att vara undersköterska är inte "bara" ett omvårdnadsjobb. Vi är allt-i-allo och hjälper till med tvätt och städning, dagliga aktiviteter, håller en hand samt får de äldre att skratta. Vi får också lyssna till många otroliga historier och fina livsberättelser.

Mitt arbete är mångsidigt och det kan emellanåt tära lite på hjärtat, hjärna och kroppen men när jag tänker på att det jobb vi gör är så otroligt viktigt för någon annan så lindrar det det som för stunden känns jobbigt.

Bra team

Vid Bergvikens vård- och omsorgsboende bor det många äldre med olika vårdbehov. Det bästa med att arbeta här är att vi jobbar som ett team där alla hjälper varandra. Vi är cirka 80 undersköterskor med olika erfarenheter och kompetens. Varje dag lär vi oss av varandra. Det är underbart.

Jag kan inte tänka mig ett annat jobb än det jag har nu – att jobba med människor. Det finaste i mitt arbete är när man får någon att skratta eller sitter bredvid någon som är ledsen. För det är okej att vara ledsen, lika viktigt som det är att få vara glad.

Vi som arbetar vid kommunens vård- och omsorgsboenden är tillsammans med våra äldre varje dag, dygnet runt. Vi är också viktiga och det får vi aldrig glömma.