Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Patientvården säkras genom bättre rutiner

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avslutat två ärenden där socialförvaltningen och Luleå kommun varit vårdgivare. Bedömningen är att kommunen har satt in bra åtgärder för att säkra patientvården.

I den ena händelsen utvecklade en vårdtagare ett trycksår som inte behandlades tillräckligt snabbt.

Kommunen har gjort följande för att liknande inte ska hända igen:

  • Ett nytt arbetssätt implementeras som bygger på en bättre samverkan mellan förvaltningens professioner. Patienter som är i riskzonen för vårdskador ska tidigt uppmärksammas och förbyggande åtgärder ska omedelbart sättas in.
  • En utvecklingssjuksköterska ska rekryteras som ska höja medarbetarnas kompetens vad gäller behandling av trycksår.
  • Kommunen och landstinget är överens om att en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas för alla hemsjukvårdspatienter.

I den andra händelsen fick en vårdtagare ansiktsskador efter ett fall från rullstol. Där har kommunen säkrat arbetsrutinerna så det inte ska inträffa igen.