Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Verklighetslabb på Bergviken

Luleå kommun och Centrumbildningen för Innovation och eHälsa, EIC, har fått medel till en förstudie av Vinnova för framtidens vård- och omsorgsboende. I ett verklighetslabb, living lab, ska nya tekniska produkter och tjänster testas i en verklig miljö med ett tiotal fasta boenden och personal dygnet runt.

Olika tekniklösningar kommer att testas på en avdelning vid Bergvikens vård och omsorgsboende. I första hand kommer projektet att pågå från december 2016 till april 2017.

– Projektet ska ligga till grund för att välfärdsteknologi ska bli en naturlig del i vård och omsorg om äldre personer. Enligt äldreplanen 2015-2018 vill Luleå kommun bli ledande när det gäller att använda välfärdsteknologi samt kunskapen om användandet ska öka, säger Lena Kruse, verksamhetschef vård och omsorg vid Luleå kommun.

Verklighetslabbet ska etableras för att testa och demonstrera hur nya tekniklösningar fungerar i ett helhetsperspektiv för brukare och personal vid en hel avdelning samt hur lösningarna påverkar sättet att arbeta och omgivande rutiner och riktlinjer. Initialt kommer labbet att fokusera på sensorer (ex fall-sensorer) och trygghetskameror för tillsyn på avdelningen.

– Verklighetslabbet bidrar i ett framtida perspektiv till att forskningsresultaten kan testas i en större verklig miljö och implementeras snabbare i verksamheten. Miljön är även en plats för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, universitet och andra samhällssektorer, säger Per-Olof Egnell verksamhetsledare från EIC vid Luleå tekniska universitet. De viktigaste åtgärderna för att möta välfärdens utmaningar med allt fler årsrika invånare i samhället är att nyttja digitaliseringens möjligheter i välfärdstjänsterna.

För mer information, kontakta:

Lena Kruse, verksamhetschef

Lena.kruse@soc.lulea.se, 0920- 45 58 87

Ellinor Larsson, Projektledare och Verksamhetsutvecklare

Ellinor.larsson@soc.lulea.se, 0920-45 51 22

Per-Olof Egnell, ansvarig vid EIC/LTU

Per-olof.egnell@ltu.se, 0920-49 20 89