Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anhöriga av sjuka får ofta dra ett tungt lass. Anhörigkonsulenter hjälper till med att planera avlastning. De ingår i anhörigteamet som prisades nyss för sitt arbete med kommunens medarbetarstipendiet.

Att stötta anhöriga ett viktigt uppdrag

Luleå kommuns anhörigkonsulenter ger stöd till dig som vårdar eller stöttar en närstående som är sjuk eller funktionsnedsatt.
– Vi underlättar för den anhörige som ofta drar ett tungt lass i vardagen, säger Anna-Lena Hansson och Diana Qvist, anhörigkonsulenter.

Luleå kommun införde stödet till anhöriga år 2006. Året efter började Anna-Lena Hansson som anhörigkonsulent och Diana Qvist började år 2011.

De berättar att anhöriga som kontaktar dem oftast har en sjuk förälder eller någon annan nära anhörig som de vårdar eller stöttar. Ansvaret vilar tungt på den anhörige som många gånger inte har någon avlastning i vardagen samtidigt som barn, familj och arbete ska skötas.

– Du är väldigt ensam som anhörig och på grund av den stora arbetsbelastningen är risken stor att man själv får en psykisk ohälsa, säger Anna-Lena Hansson.

– Det handlar om att bli sedd och bekräftad som anhörig. Vi hör ofta att ”ingen frågar mig som anhörig hur jag mår”, säger Diana Qvist.

Viktiga samtal

Anna-Lena och Diana beskriver anhörigstödet som ett inledande samtal kring den anhöriges situation. Stödet är alltid individuellt anpassat och ibland sträcker det sig bara till ett samtal men kan också vara flera över tid. Som anhörigstödjare har man tystnadsplikt.

– De kan bolla med oss olika situationer i vardagen och vi ger dem redskapen att hantera de här situationerna.

En del i stödet går ut på att träffa andra i liknande situation. Därför arrangerar kommunen varje tisdag ett anhörigcafé vid Fyren i centrala Luleå. Där kan man samtala och delta på föreläsningar.

Både Anna-Lena och Diana känner att de gör skillnad för många anhöriga i deras vardag.

– Absolut, ibland ger vi så otroligt lite för att de anhöriga ska få kraft att orka så mycket mer.

Hur kommer jag i kontakt med er?

– Ring Luleå kommuns växel på 45 30 00 så kopplar de dig vidare till oss.

Läs mer om anhörigstödet.