Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föreläsare lockade många kring alternativ kompletterande kommunikation

Peter Hedström Durhan och Ulrika Ferm.

I går träffade Ulrika Ferm, docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Åsa Gardelli, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, socialförvaltningens team som arbetar med alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Ulrika Ferm är chef för DART som är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. I Luleå föreläste hon om gemensam problemlösning från ungdom till vuxen.

Deltagare vid föreläsningen var kommunens 52 AKK-ombud som arbetar inom stöd och omsorg, personal från specialpedagogiska skolmyndigheten, Luleå tekniska universitet samt anhörighetsorganisationer.

Främst i Sverige

Luleå kommuns AKK-team är inbjudna till kommunikationskarnevalen i Göteborg i maj år 2017.

– Vi ska hålla workshop om Luleå kommuns arbete med att kommunikativt sårbara personer ska få en ökad självständighet och delaktighet, säger Peter Hedström Durhan, projektledare.

Ulrika Ferm berömde Luleå kommun som i arbetet med AKK ligger främst i Sverige.