Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Att vara ung och chef i Luleå kommun

Anastacia Chefer

Anastacia Chefer började som enhetschef när hon var 23 år. Nu är hon 27 år och samordningschef.
– Jag har växt till mig under de här åren, skrattar hon. 

I början var det lite konstigt att vara chef, berättar hon, eftersom hon var ung och ny på jobbet. Många andra chefer och medarbetare var äldre och mer erfarna. Men hon fick god hjälp av sina kollegor och chef.

– Jag hade ganska bra koll på chefskapet i sig men jag blev förvånad över att det var så mycket administration, säger hon.

Det som var svårast i början var att få med sig all personal, brukare och anhöriga.

– Det viktigaste som chef är att man lär sig av sina misstag och inte gör om dem. I ett ledarskap finns det flera vägar till målet. Ibland får man vara mer styrande och auktoritär och ibland mindre. Det finns både gas och broms i vår roll.

Anastacia säger att det roligaste med chefsjobbet är att vara med och påverka andras arbete och stötta de anställda så brukarna får det de önskar och har behov av.

Stödjer kollegorna

I dag arbetar hon som samordningschef vid personlig assistans på socialförvaltningen i Luleå kommun.

– Min roll är otroligt viktig eftersom jag hjälper mina kollegor att få tid till att arbeta med ett nära ledarskap till sina medarbetare. Att hjälpa dem ger mig energi i min vardag. Jag jobbar också med bemanning och rekrytering av personal.

Är chefsjobbet något du kan rekommendera?

– Självklart. Det är inte alltid lätt att vara chef men det är väldigt utvecklande och meriterande.