Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi ska ge Luleåborna Sveriges bästa socialtjänst

Annika Klefsjö

Annika Klefsjö, verksamhetschef vid individ och familjeomsorgen, har skrivit ett debattinlägg om bland annat socialsekreterarnas tuffa arbetsvillkor.

Här är debattinlägget i sin helhet:

Vi som arbetar vid individ- och familjeomsorgen i Luleå - vid Socialförvaltningen - gör sedan drygt ett år tillbaka en nödvändig utvecklingsresa. Vi har börjat förändra den interna kulturen, arbetsmiljön och arbetssättet för att vi ska vara en öppen och självklar individ- och familjeomsorg för dig som behöver stöd och hjälp av oss.

Vi uppfattas ofta som en sluten verksamhet, att vi döljer något, men så är det inte. Däremot får vi inte enligt lag berätta om vem eller vilka som är i behov av vårt stöd och hjälp men det ska vara lätt för dig att nå oss och få svar på dina frågor och funderingar. Vi måste därför se till att det finns bra information om våra verksamheter och om det stöd som erbjuds på bland annat www.lulea.se.

Barn, föräldrar och andra vuxna som av olika anledningar behöver vårt stöd är våra viktigaste målgrupper. Barnen är vår framtid och de måste få goda förutsättningar att lyckas i livet. Jag tänker främst på de barn som växer upp i hem som behöver mycket stöd och hjälp från oss. För att vi ska kunna ge det stödet måste förutsättningarna för våra medarbetare och chefer vara goda.

Sedan en tid tillbaka har det inte varit en bra arbetssituation för våra socialsekreterare. De har en hög arbetsbelastning bland annat på grund av ökad administration. Vi har haft för få medarbetare i förhållande till arbetsmängden och konsekvensen har blivit långa väntetider, brister i uppföljning av våra beslut och brister i återkoppling till våra kommuninvånare. Det här har gjort att medarbetare väljer att byta arbetsgivare, blivit sjukskrivna eller hamnat i ett arbetsklimat som blivit stressigt och negativt.

Det är mitt ansvar som verksamhetschef att se till att våra chefer och medarbetare får de bästa förutsättningarna som finns för att kunna ge våra kommuninvånare det stöd och den hjälp som efterfrågas. Därför har vi under året anställt fler administratörer, handläggare och socialsekreterare för att underlätta arbetsbelastningen. Vi har också anställt fler chefer för att säkerställa ett nära ledarskap till medarbetarna.

Vi ger nu betydligt fler barn, vuxna och äldre stöd och hjälp i sitt eget hem än vad vi gjorde tidigare. Vi har också kraftigt minskat externa placeringar och vårddygn för både barn och vuxna och vi ger ett bra stöd och hjälp till kvinnor och barn som är utsatta för våld.

Jag är stolt över vår utvecklingsresa som pågår. Vi är inte i mål än men vi är på god väg. Jag är helt säker på att vi kommer att lyckas ge dig som är kommuninvånare i Luleå Sveriges bästa socialtjänst. Jag kommer inte ge mig förrän vi nått dit.

Annika Klefsjö
verksamhetschef Individ- och familjeomsorg Luleå kommun