Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny ersättning för mottagandet av ensamkommande barn

Från och med den 1 juli 2017 förändras ersättningen för mottagandet av ensamkommande barn och unga. För Luleå innebär det fler stödboenden och alternativa boendeformer än traditionella HVB-hem.

Sveriges kommuner kommer att få en förändrad ersättning från och med nästa år. I Luleå kommun blir det förändringar i HVB-hemmen och stödboenden. Fler alternativa boenden ska också tas fram.

En överbemanning av personal kan uppstå vid arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

– Ingen kommer att sägas upp. En del börjar på det nya Centrumboendet och de med tidsbegränsad anställning får möjlighet att jobba på något annat boende, säger Magnus Johansson, avdelningschef för integrationsavdelningen vid Luleå kommun.

Viss övertalighet

Vid socialförvaltningen förväntas minskningen av ensamkommande barn under 18 år bidra till en viss övertalighet bland socialsekreterare men Annika Klefsjö, verksamhetschef, är övertygad om att ingen blir aktuell för uppsägning.

– De medarbetare som berörs kommer att erbjudas en ny placering inom individ och familjeomsorgen, säger hon.

Förenklat regelverk

Syftet med det nya ersättningssystemet är att det ska förenkla regelverket och förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska administrationen samt öka kostnadseffektiviteten.

Ett annat syfte är att stärka kommunernas egen drivkraft i arbetet med ensamkommande barn och unga. Regeringen är tydlig med att barnens behov är i fokus i den förändring som genomförs i kommunerna.

Veta mer

Frågor och svar om ersättningssystemet

Nytt ersättningssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (regeringen.se)