Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klockarängen i Råneå.

Klockarängen i Råneå anpassas för nya Luleåbor

Luleå kommun anpassar nu Klockarängen för våra nya Luleåbor som fått permanent uppehållstillstånd.

På avdelning 1 blir det 24-26 lägenheter och på avdelning 3 blir det 14 lägenheter.

Anpassningen innebär att det bereds för kokmöjligheter och nödvändiga brandskyddsåtgärder. Inflyttning är planerad till månadsskiftet november-december.

Varje kommun i Sverige är enligt Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016 skyldig att ordna bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Luleå ska under 2016 ta emot 248 nyanlända (hittills har vi tagit emot 170). Antalet baserar sig på en fördelning utifrån kommunens storlek och arbetsmarknadssituation.