Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till ny avgift för hemtjänst

Socialnämnden tar på fredag ställning till ett förslag om att ändra avgiften från 354 kronor till 500 kronor per månad för hemtjänst i Luleå kommun.
– Avgiften har inte reglerats på väldigt länge och vi ligger fortfarande lägre än andra kommuner i Luleås storlek, säger Margareta Bladfors Eriksson, ordförande i socialnämnden.

I Luleå är det cirka 250 kommuninvånare som ligger på nivå 1 och som berörs av förändringen. I avgiften ingår stöd och hjälp i hemmet i 1-5 timmar per månad.

Kommunen har fem olika nivåer för avgifter i hemtjänst – från nivå 1 på 354 kronor till nivå 5 på 1 772 kronor.

Flera kommuner i Sverige har färre avgiftsnivåer och nämnden kommer att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över hela avgiftssystemet för hemtjänst.

Socialnämnden sammanträder fredag den 28 oktober klockan 8.30-16.30 vid Jobbcenter södra, Edeforsgatan 63 i Luleå.