Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Alexander Groth från mobila neuropsykiatriteamet välkomnade socialchefen Gabriella Sjöström.

Socialchefen besökte mobila neuropsykiatriteamet

Luleå kommuns socialchef Gabriella Sjöström har besökt mobila neuropsykiatriteamet. Där träffade hon brukare och personal.
– Jag tar med mig en ökad kunskap om vikten av tålamod, långsiktigt relationsarbete och bemötandefrågor, säger hon.

Anna Skalman

Gabriella Sjöström följde med neuropsykiatriteamet vid flera hembesök. Hon fick veta hur det gick till när neuropsykiatriteamet bildades och vilka styrkor teamet har.

Anna Skalman, enhetschef, berättade om utmaningar som verksamheten står inför i mötet med brukarnas behov och vilka utmaningar som är kopplade till samhällets förändringar, politikens direktiv, samverkan med olika aktörer samt vikten av rätt kompetens.

Hjälp ges till många

Neuropsykiatriteamet har i dag 14 medarbetare och hjälper ett 100-tal brukare. Medarbetarna har utbildning i funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande samt tillämpade metoder och verktyg.

Läs mer om neuropsykiatriteamet på lulea.se.