Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Enkät om anhörigstöd är öppen

Vårdar eller stöttar du en närstående? Vi vill veta vad du tycker om anhörigstödet som
Luleå kommun erbjuder.

Anhörigstöd innebär en vägledning och stöd till dig som vårdar eller stöttar en närstående som är långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt.

Enkäten har i år fokus på information, bemötande, delaktighet och samarbete. Resultatet kommer att rapporteras till politiker och tjänstemän i Luleå kommun.

Det är frivilligt att medverka och ditt svar är anonymt. Du väljer om du vill svara på svenska eller finska.

Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att komma till enkäten.