Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

FREDA-mottagningen föreläser om våld

FREDA-mottagningen föreläser om våld i nära relation och om barn som upplevt våld i sin familj. Föreläsningsdagar är 7 och 14 oktober.