Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

GPS-larm tryggar brukare

Just nu pågår ett projekt med GPS-larm inom Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden. Projektet vänder sig till brukare med kognitiv svikt och demens.

GPS-larmet ska användas som en säkerhet vid promenader där det kan finnas risk att man faller.

När GPS-larmet är aktivt och brukaren har det på sig visas positionen på en karta (via en smartphone). Det larmar om brukaren går utanför en förinställd trygghetszon eller om falldetektorn är inkopplad.

– Vi har just nu sju GPS-larm i gång och finns det någon brukare som har behov av ett larm så vill vi gärna komma i kontakt med dem, säger Karin Granbom som är medicinskt ansvarig för rehabilitering vid socialförvaltningen.

Projektet pågår mellan den 15 juni och 15 december 2016.

Kontakt

Karin Granbom, medicinskt ansvarig för rehabilitering, 0920-45 45 45

Ellinor Larsson, arbetsterapeut, 0920-45 45 45