Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Att bli äldre i Luleå

Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson vill med  äldreplanen skapa förutsättningar för äldre Luleåbor att leva ett  meningsfullt liv i välbefinnande. Foto: Susanne Lindholm

Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson vill med äldreplanen skapa förutsättningar för äldre Luleåbor att leva ett meningsfullt liv i välbefinnande. Foto: Susanne Lindholm

I Luleå behöver man inte vara orolig för att bli äldre. Det säger socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson.
– Du ska bli väl omhändertagen i ditt eget hem och behöver man komma till ett vård- och omsorgsboende ska man få det.

Socialnämnden i Luleå beslutade för ett år sedan att man skulle arbeta efter något som kallas för Äldreplanen. Den talar om hur äldre ska kunna bo kvar i sitt eget hem med stöd av hemtjänsten och andra insatser som exempelvis hemtagarteamet.

Hemtagarteamet hjälper den som är på väg hem från sjukhus eller korttidsboende och har behov av stöd under en kort period. Där arbetar undersköterskor, sjukgymnaster och biståndshandläggare med att möta upp direkt vid hemkomsten och stötta i vardagen med träning, hjälpmedel, medicin och omvårdnad.

– Vi vet genom forskning att våra äldre helst av allt vill bo kvar hemma utan att behöva flytta till något nytt boende, säger Margareta Bladfors Eriksson.

Hemtjänsten är viktig för den som vill bo kvar i sitt eget hem. Där har personalen börjat arbeta på ett nytt sätt. Den tid som är beviljad en äldre person är inte låst utan kan fördelas om för att ge ett ännu bättre stöd i annat som personen kan behöva hjälp med.

Mötesplatser skapar gemenskap

Många äldre som bor kvar hemma är väldigt ensamma. Därför ska mötesplatser finnas, enligt äldreplanen. En sådan finns på Resurscentrum Fyren i Luleå. Där arrangerar man varje vecka olika aktiviteter som anhörigcafé, sång- och berättarträffar samt underhållning. Det finns också ett hälsorum med träningsredskap och ett solrum för den som behöver lite extra energi.

Boendet är en annan del som äldreplanen tar upp. Äldre ska bo nära livsmedelsbutiker, vårdcentral och kollektivtrafik.

– Många äldre har begränsad rörlighet och därför är närheten till viktiga samhällsfunktioner centralt, säger Margareta Bladfors Eriksson.

Forskning och äldreomsorg

Genom forskning kan man öka kunskapen kring äldres behov av stöd i vardagen. Ariel Almevall är anställd vid socialförvaltningen och doktorand vid Luleå tekniska universitet.

– I min forskning besöker jag äldre personer och pratar med dem om livets alla dimensioner, de får berätta vad som är viktigt för dem i deras liv, säger hon.

Margareta Bladfors Eriksson ser forskningen om äldreomsorgen som en förutsättning för att kunna förverkliga äldreplanen.

– Vi har nu pågående forskning inom området, hemtagarteamet är i gång och vi har nyligen ändrat på arbetssättet inom hemtjänsten. Jag tycker att vi följer äldreplanen på ett väldigt bra sätt, säger hon.

Fredrik Winneborn