Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Helena är ny familjerådgivare

Helena Bucht

Helena Bucht är ny familjerådgivare vid socialförvaltningen.
– Jag är mycket glad över att jag har fått möjligheten att arbeta som familjerådgivare, säger hon. 

Helena Bucht arbetade under 90-talet som socialsekreterare
i Luleå kommun. Därefter har hon arbetat 18 år inom sjukvården som kurator, samordnare och processledare.

– Jag har alltid arbetat för utveckling och förändring och som familjerådgivare får jag nu möjligheten att få nyttja mina samlade erfarenheter.

Viktiga samtal

I rollen som familjerådgivare kommer Helena att möta människor som vill samtala om sina relationer. Det kan vara par som har svårigheter i sin relation och som vill ha hjälp att lösa dessa.

– Men det kan också vara enskilda individer som önskar samtala om tankar och känslor utifrån en pågående eller avslutad relation eller separerade par med barn som vill kunna samverka bättre i föräldrarollen, säger hon.

Helena Bucht började som familjerådgivare i juni och har nu arbetat ett tag.

Har jobbet levt upp till dina förväntningar?

– Ja absolut. Det är ett fantastiskt arbete där jag dagligen möter kloka, modiga och engagerade människor som vill dela med sig av sina erfarenheter från viktiga relationer.