Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu granskas styrningen av äldreomsorgen

Revisionsbyrån KPMG kommer under juni månad att granska Luleå kommuns äldreomsorg.
– Ett bra initiativ, det är värdefullt för oss att någon annan ser på verksamheten, säger Lena Kruse, tf verksamhetschef för vård och omsorg. 

KPMG har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens förmåga att styra, leda och följa upp äldreomsorgsverksamheten.

Man kommer särskilt granska biståndshandläggning, ekonomisk styrning och internkontroll. Det sker genom intervjuer med undersköterskor, biståndshandläggare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal.