Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt arbetssätt i hemtjänsten testas

Anna Fors

Socialförvaltningen startar ett pilotprojekt inom hemtjänsten.
– Vi har modellen klar och nu måste vi prova den i verkligheten, säger Anna Fors, områdeschef. 

Det nya arbetssättet är en del i arbetet att bli Sveriges bästa hemtjänst. I korthet innebär det att man ser över den tid som en brukare har beviljad och fördelar om den om det behövs.

Exempelvis kan en brukare ha 82 timmar i beviljad tid per månad men hemtjänsten utför bara 75 av dessa. Tiden kan då fördelas om inom brukarens insatser. Det kan vara så att en insats hos brukaren behöver mindre tid (än schablonen anger) medan en annan kan behöva mer tid. Tiden flyttas då till den senare.

– Det innebär även att personalen upprättar genomförandeplan och löpande dokumenterar i brukarens journal vilket är en förutsättning för att det nya arbetssättet ska fungera, säger Anna Fors.

Pilotprojektet pågår den 1 juni till den 31 augusti.