Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fyrens entré.

Fler korttidsplatser öppnas över sommaren

Socialförvaltningen öppnar nio extra korttidsplatser för personer som väntar på ett vård- och omsorgsboende eller av andra orsaker inte kan bo hemma.

– Vi öppnar platserna för att säkra vården och omsorgen av våra äldre över sommaren, säger Lena Kruse, tf verksamhetschef för vård och omsorg.

Korttidsplatserna öppnas den 13 juni i Fyren.