Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Här minskar sjukfrånvaron stadigt

Mathias Silvder

Personlig assistans har arbetat intensivt med att få ner sjuktalen bland medarbetarna.
– Vi har anställt mer folk och använder personalen på ett bättre sätt än tidigare, säger Mathias Silvder, enhetschef.

År 2014 låg sjukfrånvaron över tio procent för personlig assistans. Nu, två år senare, är sjukfrånvaron nere på sex procent.

– Det stora problemet var att personalen jobbade för mycket och till slut orkar man inte och sjukskriver sig, säger Mathias Silvder.

Nära ledarskap

För att komma till rätta med sjukfrånvaron såg områdeschefen Maria Wallström över organisationen och tillsatte Anastacia Chefer som samordningschef med uppgift att samordna rekryteringen av bland annat korttidsvikarier.

Jenny Hedström arbetade sedan tidigare som resursenhetschef med uppgift att täcka upp för sina kollegor vid sjukdom och ledigheter.

– Det här har gjort att jag verkligen kan jobba med det nära ledarskapet i vardagen med mina medarbetare, säger Mathias Silvder.

Minskad övertid

Anna-Greta Engström är också enhetschef vid personlig assistans. I hennes personalgrupp har sjukfrånvaron minskat från fyra till två procent.

Hur har ni arbetat för att få ner sjukfrånvaron?

– Vi har aktivt jobbat med rehabilitering men även överanställt personal som hoppar in där det behövs så vår ordinarie personal inte jobbar så mycket övertid, säger hon.

Läs mer om personlig assistans.