Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kompetenscentrum för dementa öppnas

Katarina Morin

Socialförvaltningen ska under åren 2016-2018 upprätta ett kompetenscentrum för personer med demenssjukdom.
– Centret kommer att sjuda av kompetens där brukare och anhöriga får stöd och hjälp, säger Katarina Morin som är processledare.

Arbetsgruppen startade arbetet den 21 mars. Huvuduppdraget är att ge en ökad kvalité i vård och stöd till personer med demenssjukdom. 

– Under tre år kommer vi att bygga upp ett hus där alla kan få ökade kunskaper kring demens, säger Katarina Morin.