Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Besvärlig arbetssituation för biståndshandläggare

Biståndshandläggarna vid socialförvaltningens myndighetssektion har det tufft just nu och handläggningstiderna är längre än vanligt.

Arbetsbelastningen har under en lång tid varit hög. Sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera nya socionomer gör att handläggningen av ärenden drar ut på tiden.

– Konkurrensen om de få socionomer som finns tillgängliga har blivit mer tydlig det senaste året, säger Pia Berglund, sektionschef.

Kommuner, privata aktörer och andra arbetsgivare konkurrerar om socionomerna och det är en nationell problematik.

Lediga tjänster

Vid myndighetssektionen har två nya medarbetare rekryterats för tillsvidareanställning och ytterligare två ska rekryteras. Tills de är på plats kommer tillgängligheten till biståndshandläggarna att vara begränsad och det blir svårt att upprätthålla servicen till medborgarna.

Vad gör ni åt det här?

– Vi ska lösa detta på ett bra sätt och vi ska göra det snabbt för att minska väntetiderna, säger Pia Berglund.

För att lösa situationen undersöker man möjligheterna om det går att låna personal från en annan sektion under en tid.

Pia Berglund berättar att det även pågår ett långsiktigt arbete med att säkra kompetensförsörjningen samt förbättra arbetsmiljön för biståndshandläggarna.