Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Familjecentret Växhuset går ihop med Föräldrasupporten

Växhusets rådgivningsverksamhet slås ihop med Föräldrasupporten från och med den 5 april.

Har du ett barn i åldern 0-20 år så vänder du dig till Föräldrasupporten för stöd och rådgivning.

– Nu samlas vi på ett ställe och det blir enklare att veta var man vänder sig för att få stöd i sitt föräldraskap, säger EvaLena Johansson Bergman vid Föräldrasupporten.

Växhusets öppna verksamhet för barn och föräldrar blir kvar på Örnäset.