Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från vänster: Erik Stone (vd, Time Care), Solveig Eriksson (undersköterska, Luleå kommun), Anna Drugge (enhetschef, Luleå kommun), Anette Englund (schemasupport, Luleå kommun), Solweig Johansson (Ordförande Time Care User Group och enhetschef Luleå kommun).

Omsorgsboende vann fint pris

Bergvikens vård- och omsorgsboende har vunnit Time Care Award för bästa prestation inom bemanning och schemaplanering år 2015.
– Det är jätteroligt och vi är otroligt stolta över utmärkelsen, säger Anna Drugge, enhetschef.

Priset delas årligen ut för att synliggöra vikten av en god bemanning i svenska kommuner och landsting. Priset får den som presterat årets bästa förbättringar inom schemaläggning och bemanning och som leder till förbättrad ekonomi, arbetsmiljö eller kvalitet.

Bergvikens vård- och omsorgsboende och Anette Englund från schemasupporten vid Luleå kommun vann årets pris för att de lyckats samplanera över avdelningsgränserna och skapat ett starkt team på boendet.

Värdiga vinnare

I juryns motivering står: Medarbetarna tar ansvar för brukarna, för organisationen och varandra och personalens flexibilitet har dessutom ökat deras möjligheter till att påverka schemat. Engagemanget och trivseln har lett till lägre sjukfrånvaro, starkare ekonomi samt trygghet och kontinuitet för brukarna.

– Bergvikens vård- och omsorgsboende är värdiga vinnare med typiska bemanningsutmaningar som de flesta kommuner står inför men de har löst det på ett nytänkande och innovativt sätt. De har visat att den högaktuella utmaningen med hög sjukfrånvaro går att komma till rätta med samtidigt som man stärker ekonomin och skapar kontinuitet för brukarna, säger Erik Stone, vd på Time Care.

Nöjda pristagare

Anna Drugge tog emot priset, diplom och en skål, tillsammans med sina kollegor i Stockholm den 16-17 mars.

– Det värmer att andra uppskattar det vi gör. Priset sporrar oss att bli ännu duktigare, säger hon och framhåller omsorgsboendet alla medarbetare.

– All vår personal gör ett fantastiskt jobb. När man är en stor grupp av positiva, engagerade och driftiga människor där alla tar ansvar – då är det roligt att jobba, avslutar Anna Drugge.