Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hon är ny chef vid Hammarbacken

Maria Wiklund

Maria Wiklund är ny enhetschef vid Hammarbackens boende för ensamkommande barn under 15 år. Hon började sin tjänst den 1 mars.
— Jag är så glad att jag fått förtroendet att med personalen bygga upp verksamheten där barnen ska känna sig trygga, bli sedda, fortsätta utvecklas och känna hopp inför framtiden, säger hon. 

Maria Wiklund är född och uppvuxen i Tornedalen. Hon har bott i Boden i många år men är Luleåbo sedan år 2010.

Hon har lång erfarenhet av att arbeta med flyktingar. Innan hon började vid socialförvaltningen arbetade hon i 13 år vid Migrationsverkets asylprövningsenhet, varav de sista sex åren som teamledare.

— Jag har mött och utrett väldigt många människor som söker skydd i Sverige. Jag har tagit del av deras livsberättelser och svårigheter som de utsatts för i hemlandet. Jag har även varit på delegationsresa till Thailand, Syrien och Libanon där vi träffade och utredde flyktingar som bodde i flyktingläger.

Vad tar du med dig från dessa resor?

— Det har gett mig otroligt mycket som människa. Framför allt har jag fått en djup kunskap och förståelse om hur det är att lämna sitt hemland och komma till ett nytt främmande land.

Hammarbackens boende

Hammarbacken öppnar den 21 mars och boendet består av 21 platser. Inledningsvis kommer elva ensamkommande pojkar att flytta in.

— Det kommer bli jättebra, vi har bemanning dygnet runt och det känns härligt att kunna göra skillnad för de ensamkommande barnen.