Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Informationsträff Hammarbacken

Hammarbacken

Måndag den 29 februari håller vi en informationsträff om Hammarbackens boende för ensamkommande barn under 15 år. 

Välkommen till Sunderby folkhögskola (entrén) klockan 18.00.

Från Luleå kommun deltar Maria Wiklund, enhetschef Hammarbacken, och Eva Lakso, sektionschef Familjestödsektionen.

Välkommen!