Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Råneå ett föredöme

Birgitta Johansson Norberg har jobbat med integration i flera år i Råneå

Birgitta Johansson Norberg på Medborgarkontoret har sett många flyktingar passera.

Luleå kommun har sedan många år tagit emot flyktingar, både asylsökande och människor som fått uppehållstillstånd. En del av dem är kvar och har bidragit till befolkningstillväxt och samhällets utveckling.

Mest uppmärksammat är hur Råneå tagit emot asylsökande. När Migrationsverket för 15 år sedan meddelade att man skulle öppna ett asylboende i samhället slog det ner som en mindre bomb. Många hade farhågor för hur det skulle gå. Men föreningar och enskilda i Råneå mobiliserade genast och snart kom både politiker och journalister på studiebesök till det flyktingvänliga samhället i norr.

Från början var det mest människor som hade flytt undan krigen på Balkan, senare blev det många fler nationaliteter. Birgitta Johansson Norberg på Medborgarkontoret i Råneå uppskattar att minst 1 500 passerat under åren.

– Många har velat stanna i Råneå men de flesta har inte fått uppehållstillstånd, säger hon. Vårt mål har ändå varit att alla ska ha ett positivt minne härifrån.

Råneå har idag cirka 150 utlandsfödda från närmare 50 länder. Alla har dock inte kommit som flyktingar. Råneå har blivit ett mångkulturellt samhälle.

– Ja, det är mer liv och rörelse och nu vill även andra flytta hit. Tidigare hade vi många tomma lägenheter och villor men nu är det knökfullt, säger Birgitta.

– Vi behöver verkligen de här människorna!

Barnperspektiv och vänfamiljer

Även kommunens egen flyktingmottagning har under åren väckt positiv uppmärksamhet, bland annat hur kvotflyktingar tas emot. Där är Luleå numera en mentorskommun i ett projekt som Migrationsverket driver.

– Vi har arbetat länge med att stärka barnperspektivet, berättar enhetschef Maria Lindbäck. Det handlar om att stärka föräldrarna i det nya sammanhanget, till exempel att följa upp barnens skolgång eller uppmuntra till olika fritidsaktiviteter.

Sedan 1990-talet har Luleåbor kunnat anmäla sig som frivilliga vänfamiljer och bli matchade mot lämpliga flyktingfamiljer.

– Det utökade mottagandet gör att vi i år kommer att satsa på det här och försöka utveckla konceptet.

Minskad segregation

Luleå har hittills lyckats förhållandevis väl med att undvika segregation. Dagens Nyheter undersökte i fjol landets 30 största kommuner och kom fram till att Luleå är en av få kommuner där segregationen minskat de senaste 20 åren.

Luleå kommun har för 2016 lovat att ta emot upp till 248 personer med uppehållstillstånd samt 260 ensamkommande barn.

Kvotflyktingar kallas människor som valts ut av FN:s flyktingorgan. De har uppehållstillstånd när de anländer.