Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

När livet vänder för ett familjehemsplacerat barn

Helena Thyni och Charlotta Wikström

Helena Thyni och Charlotta Wikström är socionomer och familjehemskonsulenter i den samkommunala verksamheten Familjehemssamverkan i Norr (FiN) som funnits sedan år 2004. Här berättar de om deras arbete.

”Hon är ju helt fantastisk den här Stella”, säger familjehemsmamman med ett stort smittande leende och en djup kärleksfull suck när hon pratar om tonårsflickan som bor hos henne. Men det har inte alltid varit så.

Vi minns hur det var första tiden i familjehemmet. Stella var strulig och drog sig undan mycket. Det var en stor omställning att flytta in i en ny familj och svårt för henne att tro att hon skulle klara av att gå i skolan med de senaste årens skolk i färskt minne.

Den låga självkänslan hade tagit sig drastiska uttryck i rispor på armar och ben och relationerna med vuxna var fyllda av misstro. Samtalet i dag handlar om att vi blickar tillbaka tillsammans och minns hur det var. Vi pratar om vad det egentligen var som bröt isen.

Vi tittar på hur familjehemmets positiva förhållningssätt hjälpt henne att växa och utvecklas. Hur de på ett varmt och tydligt sätt burit henne med sina ord då hon tvivlat på sig själv, hur de satt gränser, skapat trygghet och stabilitet.

Nu, ett och ett halvt år senare, verkar Stella verkligen trivas med livet. Hon är oftast glad, skolan fungerar och hon har fått en tro på framtiden.

Ögonblicksbilden ovan beskriver en del av det som ger glädje i arbetet som familjehemskonsulent. Det är en förmån att få följa unga människor på väg in i vuxenlivet och att få vara med när livet vänder.

En rikedom med vårt jobb är alla goda samtal och möten med människor som vill väl. Tillsammans med familjehem, socialsekreterare och biologiska föräldrar bildar vi ett team där vårt uppdrag är att ge familjehemmen stöd, handledning och utbildning för att kunna hjälpa ungdomarna på bästa sätt.

Vår ambition är att familjehemmen ska känna att vi finns med dem hela vägen, både när det går som en dans och i de stunder då de sliter sitt hår. Det är viktigt för oss att lyssna till tonåringarnas upplevelser och utveckla stödet till familjehemmen.

Vi vet att människor växer och mognar genom nära relationer och att det är viktigt att våra barn och ungdomar möts av en positiv syn på sig själva och sina förmågor. För att kunna ge dem detta på ett bra sätt behöver familjehemmen bland annat kunskap och förståelse kring tonårsutveckling, neuropsykiatri och medvetenhet om sina egna reaktioner. De behöver också kunna hantera sin egen frustration, stå ut med ett visst mått stress och en förmåga att förstå barnets inre processer.

Vår verksamhet, Familjehemssamverkan i Norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, utvärderades under våren 2015 och det visade sig att familjehemmen upplever stödet de får från oss som gott. Det var roligt att ta del av de utflyttade ungdomarnas beskrivningar kring sina liv. De flesta beskrev att familjehemsplaceringen medfört att livet inte ”gått åt helvete” utan att de nu som vuxna istället har det riktigt bra. Läs rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är fantastiskt att möta dessa engagerade män och kvinnor som med öppen famn släpper in andras tonåringar med diverse svårigheter i sina liv. Men det bästa är ändå att få vara med och se när tillit växer fram och nya sammanhang skapas för den unge. Det är en belöning som stannar i hjärtat.

Fotnot: Stella är ett påhittat men realistiskt exempel.