Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Klockarängen i Råneå är inte aktuellt som evakueringsboende i dagsläget.

Vad händer på Klockarängen i Råneå?

På Klockarängen i Råneå bor just nu 16 ensamkommande ungdomar. Till hösten kan det bli fler om det finns behov. Att ett evakueringsboende skulle öppna till våren är däremot inte aktuellt i dagsläget.

Klockarängen består av hälsocentralen i Råneå samt Luleå kommuns tre avdelningar. Avdelning ett rymde tidigare ett korttidsboende för äldre. Det stängdes vid årsskiftet och ersattes av kommunens hemtagarteam, hemtjänst och fyra korttidsplatser vid Västberga vård- och omsorgsboende i Råneå.

Avdelning ett ska renoveras under 2016. Beroende på behovet kan den bli boende för ensamkommande barn till hösten eller senare.

avdelning två bor redan 16 ensamkommande ungdomar i övre tonåren. Kommunen har haft personal på plats där sedan oktober 2015.

avdelning tre har renovering pågått sedan en tid tillbaka. Planen är att använda den som evakueringsboende för Migrationsverkets räkning. Men eftersom flyktingströmmen till Sverige har minskat är behovet av evakueringsplatser inte lika stort längre.

– Det är en bra lokal som vi kan erbjuda Migrationsverket om behovet uppstår, säger Lars Sandström på arbetsmarknadsförvaltningen. Men blir det inte ett evakueringsboende så är det bra för oss att ha avdelningen som reservlokal för våra kommunala verksamheter.