Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sara Mattila och Patrik Hellberg från polisen beskrev hur situationen ser ut bland ungdomar när det gäller kriminalitet.

Workshop kring barn och unga lockade många

Sven Teglund

För en vecka sedan hölls en workshop på Nordkalottens hotell och konferens kring barn och ungas uppväxtförhållanden i Luleå.
– Engagemanget var fantastiskt hos alla deltagare och hela rummet fylldes av energi, vilja och intensivt arbete med arbetsuppgifterna, säger en glad Sven Teglund, verksamhetsutvecklare vid socialförvaltningen.

Syftet med dagen var att ta del av den kunskap och kompetens som finns hos dem som dagligen möter barn och unga.

Annika Klefsjö, verksamhetschef vid individ- och familjeomsorgen, inledde dagen med att berätta hur arbetet går med att genomföra kommunens program Alla jämlika.

Christina Mitchell från elevhälsan berättade om arbetet med hälsosamtal och Maria Strömgren pratade om undersökningen kring drogvanor. 

Anette Berglund och Sofia Larsson, ungdomssamordnare, berättade om resultatet från LUPP 2014.

Öppen skola

Monika Karsbrink Lövbom, verksamhetschef vid skolan, avslutade dagen med att beskriva skolan som en gemensam arena för alla barn. Hon ser en öppen skola där alla hjälps åt med ett gemensamt syfte att ge barn och unga en god uppväxt och där arbetet med att få en fungerande samverkan har hög prioritet.

Deltagarna diskuterade olika frågeställningar i grupper och nu ska materialet analyseras och sammanställas. Rapporten ska dels vara ett underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram nya tidiga insatser för barn och unga och dels vara ett underlag för arbetet med utvecklingsplaner för olika stadsdelar i Luleå kommun.