Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett år med föräldrasupporten

EvaLena Johansson Bergman

EvaLena Johansson Bergman är projektledare vid föräldrasupporten som nyligen firade 1-årsjubileum. Här skriver hon om deras arbete. 

Nu har drygt ett år gått sedan föräldrasupporten slog upp portarna för föräldrar. Vi har under året tagit emot föräldrar till ca 70 barn runt om i Luleå kommun. Vi har träffat föräldrar som lever tillsammans, är separerade, ensamstående eller är bonusföräldrar – alla med en stark önskan att hjälpa sina barn.

Det är ett jätteroligt jobb och vi får mycket positiv respons från föräldrar och samarbetspartners. Föräldrar uttrycker att de hittar nya vägar till ett lugnare och gladare liv med sina barn.

Vi har lärt oss mycket om vad som krävs när man startar en ny verksamhet, bland annat hur viktigt det är att hitta rätt när det gäller marknadsföring. Vi har provat flera vägar för att nå ut med information om föräldrasupporten. Det visade sig att en enkel film på två minuter som skolorna visar på sina föräldramöten har haft en stor genomslagskraft. Vi har också fått god hjälp av skolans pedagoger som tipsar oroliga föräldrar var de kan vända sig.

Vårt grundläggande förhållningssätt har vi i Ross W Greenes tankegångar om att ”Barn gör rätt om de kan” och hans problemlösningsmodell CPS (Collaborative Proactive Solutions). Det är ett förhållningssätt med ett mycket tydligt barnperspektiv som passar alla men framförallt är väldigt gångbart att använda hemma eller i skolan för att hjälpa barn med explosivt humör och outvecklade förmågor att hantera frustration.

Vi har under året också erbjudit lunchföreläsningar, bokcafé och Connect som är en föräldrautbildning med anknytningsperspektiv. Vi har också gett rådgivning via mejl och Skype samt regelbundet medverkat i P4 Norrbotten under våren vilket varit roligt och lärorikt.

Vi är övertygade om att Luleå kommun är på rätt väg när vi satsar på att utveckla och bredda vårt stöd till barn, unga och deras familjer för att främja en god hälsa.

Vill du läsa mer om oss finns vi häröppnas i nytt fönster. .