Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Informationsmöte för gode män för ensamkommande barn

Inbjudan riktar sig till dig som är intresserad av uppdrag eller är ny som god man för ensamkommande barn. 

Tid: Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 18.00 – 20.45 (ca) 

Plats: Sessionssalen, Stadshuset, Rådstugatan 11 i Luleå (ingången ligger till vänster om huvudentrén) 

Hålltider:

18:00 – 18:40 Överförmyndarnämndens ansvar

Ingegerd Molnberg, Inger Fältros Lundgren, Överförmyndarexpeditionen

18:40 – 19:10 Migrationsverkets ansvar

Madeleine Isaksson, Mottagningsenheten 

Fika 

19:30 – 20:00 Information från mottagningsboendet

Sari Hedlund, enhetschef Bergviken 

20:00 -20:30 Socialförvaltningens ansvar

Lahib Yousif och Ida Mäki, Socialsekreterare 

20:30 -20:45 Avslutning

Överförmyndarnämnden bjuder på kaffe/te med smörgås och vill därför få veta hur många som kommer. Anmäl dig senast fredagen den 25 september, gärna per e-post: overformyndarnamnden@lulea.se eller telefon 0920/45 40 44 alternativt 45 40 35. Meddela samtidigt om du önskar special-kost. 

Välkomna!