Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Att vara korttidsvikarie i Luleå kommun

Carina Krigsman

Carina Krigsman arbetar som korttidsvikarie inom vård- och omsorgsboende, nattpatrull och stöd och omsorg. Samtidigt studerar hon till undersköterska. Här berättar hon om sitt arbete i Luleå kommun.

Det bästa med att ha en anställning som korttidsvikarie är att jag kan reglera min egen tillgänglighet till jobb utifrån mina studier, fritid och den egna hälsan.

Jag har förmånen att träffa och lära känna många människor – både brukare och medarbetare – som jag kan lära mig mycket av och samtidigt knyta nya kontakter.

Jag har också möjligheten att arbeta på många arbetsplatser och inom flera olika verksamheter vilket är lärorikt och ger mig variation och utveckling i arbetet.

Att jobba med och för människor är något som skänker mig glädje. Dels genom att kunna ge av mig själv och stötta och hjälpa andra till ett bättre och självständigare liv och dels får jag tillbaka mycket själv genom mötet med alla människor jag träffar i verksamheterna.

Jag tycker att det viktigaste i arbetet med människor är att vi hela tiden ska tänka på att det är människor vi arbetar med. Se, höra, bekräfta, våga, finnas där och ha tid är ledord som jag tycker är viktiga och det gäller inte bara mot våra brukare utan även mot alla vi möter i vårt arbete.

Enda nackdelen med att vara korttidsvikarie är att jag inte alltid får jobb när jag meddelat att jag är tillgänglig och att jag inte vet från dag till dag om, var och hur jag ska arbeta.

Men, å andra sidan är jag glad för det också för det innebär att mina kollegor arbetar och är friska.