Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialförvaltningen får kritik av kommunrevisorerna

Luleå kommuns revisorer har granskat hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i socialförvaltningens verksamhetsstöd Treserva. Rapporten visar att socialförvaltningen inte har utfört kontroll av behörigheter och åtkomst sedan 2014.
– Det här är allvarliga brister som vi omgående måste åtgärda, säger Mikael Lekfalk, socialchef i Luleå kommun.

Behörigheter och åtkomstkontroll är viktigt i arbetet med informationssäkerheten så ingen personal tar del av information de inte är behörig till. De styrdokument som socialförvaltningen har för att kontrollera detta har inte varit tillräckliga.

– Det måste vi ta till oss. Vi ska uppdatera styrdokumenten och se till att alla som måste känna till dem också vet att de finns och vad de innehåller, säger Mikael Lekfalk, socialchef i Luleå kommun.

Revisionsrapporten finns i sin helhet att läsa härlänk till annan webbplats.