Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regeringens samordnare imponerades av Luleå kommun

Cecilia Grefve

Cecilia Grefve är regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Hon besökte nyligen socialförvaltningen och Luleå kommun.
– Det har varit många bra och starka möten där vi fått mycket kunskap som vi tar med oss, säger Cecilia Grefve. 

Grefves uppdrag är att stärka och stödja socialtjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så att barn och unga får det stöd de behöver. 

I uppdraget ingår att träffa 51 av Sveriges kommuner och säkerställa att kommunerna lever upp till en barn- och ungdomsvård av god kvalitet.

– Vi vill veta hur kommunerna arbetar med barn och unga i praktiken och vilka goda exempel de vill skicka med oss, säger Grefve.

Många möten

Under besöket i Luleå träffade Cecilia Grefve skolchefen Karina Pettersson Hedman och socialförvaltningens ledningsgrupp där Mikael Lekfalk, socialchef, och Annika Klefsjö, chef för individ- och familjeomsorgen, berättade om den stora satsning som påbörjats för barn och unga.

Eva Lakso och Anna Norén, sektionschefer vid individ- och familjeomsorgen, berättade hur Luleå kommun arbetar med familjehemsplaceringar samt det arbete som utförs av föräldrasupportenöppnas i nytt fönster och familjehemssamverkan i norröppnas i nytt fönster.

Cecilia Grefve träffade även en brukare som berättade hur denne upplevt socialtjänstens insatser.

Luleå kommuns samverkan inom barn- och ungdomsvården har föranlett en handlingsplanöppnas i nytt fönster inför Grefves återbesök hösten 2016.

Läs mer om den nationella satsningen på barn och ungdomar i Cecilia Grefves blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.