Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Positiva resultat för Krami

Krami i Luleå har varit i gång i fem månader och resultaten är positiva.
– Det finns ett generellt ökat intresse för deltagande i Krami och de flesta har fått
tips om oss från socialförvaltningen och andra deltagare, säger Camilla Piekkola.

Krami underlättar för män med kriminell bakgrund att komma in i arbetslivet. Hittills har fyra vägledningskurseröppnas i nytt fönster hållits. Deltagarna har utifrån en skala fått uppskatta hur de upplever att det har fungerat för dem inom olika livsområden.

– Den största förändringen har enligt dem själva skett inom det allmänna välbefinnandet och det är viktiga förutsättningar för att nå målet med att finna, få och behålla ett arbete, säger Camilla Piekkola.

Krami i siffror

Från januari till mitten av april har 22 personer besökt Kramis öppna lokaler som äger rum varje onsdag kl. 13-15 på Skeppsbrogatan 39.

Under perioden har 10 personer börjat i Kramis verksamhet. En person är utskriven i arbete.

Läs mer om Krami.öppnas i nytt fönster