Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sundsgården utvecklas utan delade turer

Hanna Lindström

Sundsgårdens vård- och omsorgsboende har sedan våren 2014 arbetat intensivt med att ta bort delade turer.
– Det har krävts mycket energi från alla i arbetet med att få bort delade turer, säger Hanna Lindström, enhetschef vid Sundsgården.

Det första arbetsschemat utan delade turer infördes i oktober 2014 och innebar att dygnet delades in i tre delar där varje del var åtta timmar. Sedan dess har Sundsgårdens personal arbetat fram nya schemaförslag.

En av förändringarna blir att det kommer finnas tre medarbetare i tjänst varje natt. Sundsgården har också ett längre arbetspass per schemaperiod.

Är inte de här långa arbetspassen en typ av delad tur?

– Jag förstår att man kan uppfatta långturen som en annan form av delad tur men det politiska beslutet är tydlig med att en delad tur är när arbetspasset innefattar ett längre uppehåll mitt i passet. Arbetspasset som börjar klockan 8 och slutar 20 innefattar två raster med en timma vardera, säger Hanna Lindström.