Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny patientsäkerhetsberättelse utgiven

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur Luleå kommun bedrivit  patientsäkerhetsarbetet under året och vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten.

Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 2011 och ska stärka säkerheten för patienter inom kommunens hälso- och sjukvård.

Lagen ska förebygga att patienter drabbas av vårdskador och tydligt beskriva vårdgivarens ansvar.

Läs Luleå kommuns patientsäkerhetsberättelse 2014.länk till annan webbplats