Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun säger upp färdtjänstavtalet med PDX

Det har under en lång tid varit problem med bland annat långa väntetider vad gäller färdtjänsten i Luleå. Många kunder har hört av sig och lämnat klagomål till Luleå kommun.

PDX har sedan den 1 november 2014 uppdraget att sköta Luleå kommuns färdtjänsttransporter. Trots den korta tiden har problemen varit många och svårlösta.

– Vi har haft många möten för att lösa problemen och leverantören har haft goda avsikter men kraven i avtalet är inte uppfyllt och vi är överens om att avsluta samarbetet, säger Pia Berglund, chef för färdtjänsten i Luleå kommun.

Nu väntar en ny upphandling för att lösa färdtjänsttransporterna i Luleå kommun. PDX fortsätter köra tills en ny transportör är på plats.