Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hissproblemet vid Solbackens vård- och omsorgsboende är åtgärdat

Solbackens vård- och omsorgsboende har under en längre tid dragits med ett svårfunnet hissproblem.

Hissen har under långa perioder stannat vilket inneburit stora problem för boende och personal. 

Nu har felet hittats och åtgärdats. Det var sannolikt ett inre kabelbrott i hissen som gjorde att hissen inte fungerade.

En handlingsplan är också upprättad om problemen fortsätter. Tekniska förvaltningen finns behjälpliga under kontorstid och utanför kontorstid stöttar hissleverantören Schindler.

– Vi har full bevakning på hissen nu och det känns bra att vi har en handlingsplan så vi vet vilka vi ringer om den slutar fungera, säger Solbackens chef Ros-Mari Stålnacke.