Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klippgatans gruppbostad gratuleras av Mikael Lekfalk, socialchef. Cindy Ejneborn (randig tröja) var stolt och glad över priset.

Socialförvaltningen prisar förbättringsarbeten

Klippgatans gruppbostad har fått priset årets vassaste förbättringsarbete för arbetet med tecken som stöd i kommunikationen med sina kunder.
– När projektet startade pratade vi om att en dag stå här och hålla tal, säger en glad Cindy Ejneborn, projektledare.

Cindy Ejneborn och Sophia Nyberg Altman har tillsammans med sina kollegor drivit projektet som utvecklar teckenkommunikationen hos dem själva för att bättre stödja kunder som inte verbalt kan uttrycka sig. 

– Det tog ett tag innan vi förstod att det var vi i personalen som ägde problemet. Att vi inte kunde kommunicera med våra kunder berodde inte på dem utan på oss, säger Sophia Nyberg Altman.

Positiv utveckling

Med hjälp av en modell för språkträning, delaktighet hos personalen och kontinuerligt ha individen i fokus lyckades man öka sitt ordförråd i tecken.

Det har gjort att de problemskapande beteendena minskat, kunden mår bättre samt använder sin egen röst i större utsträckning. 

– Vi har sett att kunden blivit mycket mer utåtriktad eftersom vi har lärt oss kommunicera på deras språk och
inte tvärtom, säger Cindy Ejneborn.

Fler pristagare

Kallkällans vård- och omsorgsboende fick ett hedersomnämnande för att kunder fått vara med vid anställningsintervjuer av vikarier. 

– Vilken ära att få vinna detta, säger Jessica Jansson och Fredrik Granström, enhetschefer (bilden).