Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygg hemgång med hemtagarteamet

Luleå kommuns nya hemtagarteam är till för dig som återvänder hem från sjukhus eller korttidsboende. Teamet hjälper dig att kunna fortsätta bo kvar i din bostad.

Våra kunder befinner sig ofta i en otrygg situation när man kommer hem från en vistelse på sjukhus eller korttidsboende. Exempelvis kan en känsla av osäkerhet uppstå när man förflyttar sig i det egna hemmet.

Med hjälp av hemtagarteamet möter vi upp kunden direkt vid hemkomsten. Vi hjälper till med träning, hjälpmedel, medicin och omvårdnad i vardagen – allt för att kunden ska få det så bra som möjligt. Det ska vara tryggt och säkert att fortsätta bo kvar i det egna hemmet. 

Vårt team består av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterska och biståndshandläggare.

Läs mer om hemtagarteamet.