Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I Luleå kommun sköter vi tillsynen av familjehem själva

I Luleå kommun bor ca 120 barn i familjehem. Familjehemssekreterarna följer noggrant upp så barn och familjehem får det stöd som behövs. 

När ett barn i Luleå kommun är i behov av att bo i en annan familj än sin biologiska får barnet en egen socialsekreterare samt en familjehemssekreterare som följer och stödjer barnet och familjehemsföräldrarna.

– Vi anlitar inte privata aktörer för tillsyn av våra familjehem, den tillsynen gör våra familjehemssekreterare, säger Gerd Bergman, verksamhetschef för individ och familjeomsorg i Luleå kommun.

Gerd Bergman förklarar att man däremot kan använda sig av privata företag med särskild kompetens som hjälper till att ta fram familjehem.

– Men det är alltid vi på Luleå kommun som godkänner dem som familjehem, säger Gerd Bergman. 

Läs mer om familjehem i Luleå kommun.