Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förtydligande om övernattning i Luleå kommuns gruppbostäder

Socialförvaltningen i Luleå kommun vill förtydliga vad som gäller för våra kunder i gruppbostäder.

– Vi ska inte begränsa våra kunders möjlighet till umgänge med flick- eller pojkvänner. Det är inget problem att de sover över någon natt men vi har även andra kunder i gruppbostäderna och vi måste visa hänsyn och respekt för deras integritet, säger Ingela Lagerskog, verksamhetschef.

Hon beklagar otydligheten som tidigare framkommit kring övernattningsreglerna och säger:

– Det är inte lämpligt att personer blir mer stadigvarande boende hos våra kunder i gruppbostäderna men självklart ska vi stötta och hjälpa våra kunder till ett så självständigt liv som möjligt.