Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny strategi för funktionshinderområdet

Socialnämnden har tagit beslut om en ny strategi för funktionshinderområdet.

Socialförvaltningens uppdrag är bland annat att stötta personer med funktionsnedsättning som erbjuds möjlighet till arbete på arbetsmarknaden. 

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar till ett meningsfullt liv och säkerställa att personer med funktionsnedsättning inkluderas i samhället.

Läs mer i strategin för funktionshinderområdet 2014-2016.öppnas i nytt fönster

Presentation socialnämnden strategi för funktionshinderområdet.öppnas i nytt fönster