Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun byter ut trygghetslarm

Luleå kommun byter nu ut 1 400 trygghetslarm. En lösning verksamhetschefen Gabriella Sjöström är nöjd med.
– Vi köper och ansvarar för hela larmkedjan, vilket ökar tryggheten för våra kunder.

Arbetet med att byta ut alla trygghetslarm börjar i februari och beräknas pågå till och med juni. Luleå kommun är först i Norrbotten med den nya lösningen som innebär att alla analoga larm byts ut mot digitala GSM-larm.
– Vi ansvarar för larmkedjan men rår inte över den mänskliga faktorn exempelvis om någon glömmer att sätta på sig larmklockan, säger Gabriella Sjöström. 

I och med övergången till GSM-larm kommer säkerheten att förbättras när kontrollen av larm och klocka ökar, vilket säkerställer kvaliteten för de människor som har trygghetslarm i sina egna hem.

– Våra egna rutiner innebär att vi genom testlarm minst två gånger per dygn kontrollerar att kundens larm fungerar. Visar testlarmet att något är fel kontaktar vi kunden och åtgärdar felet. Vi ringer även vid behov hemtjänsten och anhöriga eller besöker kunden för att säkerställa att larmet fungerar, säger Gabriella Sjöström.

Dålig täckning i GSM-nätet förstärks med en extern antenn.
– Är det problem med nätet måste vi även titta på om vi måste byta mobilleverantör som säkrar täckningen för våra kunder.

Fakta GSM-larm

  • Minst två gånger per dygn skickas testlarm som säkerställer funktionen.
  • Kunden kan själv testa larmet genom att trycka på sin larmklocka.
  • Trygghetscentralen svarar på ditt larm. Larmgruppen eller hemtjänsten besöker dig om du har behov.
  • Du ansöker om trygghetslarm som en biståndsinsats men kan också få det som serviceinsats om du är över 75 år.
  • Trygghetslarm ersätter inte nödnumret 112.
  • Har du frågor om ditt trygghetslarm kontakta larmgruppen 0920-45 62 99.