Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klart för inflyttning på Bergvikens vård- och omsorgsboende

Anna Drugge, till vänster,och Stefan Lunqvist kommer att arbeta på Bergvikens vård- och omsorgsboende. Kerstin Holmström är områdeschef och Helena Andersson är samordnare inom stöd och omsorg.

Nu startar inflyttningen till Luleås nyaste vård- och omsorgsboende. Här riktar sig vården till svårt sjuka äldre och platserna fördelas efter behov.

Den 18 november startar Socialförvaltningen sin verksamhet på Bergvikens vård- och omsorgsboende i och med att de första kunderna flyttar in.

- Vi riktar oss till svårt sjuka äldre med behov av vård dygnet runt. Vårdidén är att man trots svår sjukdom ska kunna leva ”det goda livet”. Här kommer det därför bland annat att finnas spa och vinterträdgård, café och frisérsalong, berättar Anna Drugge, enhetschef.

Boendet kommer att ha 72 lägenheter. Inflyttningen sker i tre etapper och avslutas i februari nästa år.

Bergvikens vård- och omsorgsboende kommer ha 100-talet anställda och drivas utifrån nya tankar kring arbetsorganisation. Bl a försvinner rena nattjänster och mångfald har varit viktigt i rekryteringsarbetet.