Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppet hus på Sjöbodan/Kajutans dagverksamhet

Välkommen till Öppet hus 23 maj kl 14-17 på Sjöbodan/Kajutans dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Adressen är: Resurscentrum Fyren, Lulsundsgatan 42.

Varmt välkommen!