Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppen ingång

Rådgivning i alkohol och narkotikafrågor

Öppen ingång är en verksamhet inom socialtjänsten som finns till för ungdomar och ungdomars nätverk (framförallt föräldrar) när det finns oro för alkohol, droger, kriminalitet eller annat beteende som är oroväckande.

Öppen ingång erbjuder samtalsstöd. Man kan vara anonym vid kontakt, vi för inga journaler, har sekretess och kostar ingenting.

Öppen Ingång är också en kunskapsbank för yrkesverksamma såsom lärare, socialsekreterare, fritidsledare m. fl. och informerar gärna på föräldra- eller personalmöten.

Välkommen att ta kontakt!
 
Telefon dagtid: 45 55 48

E-post: oppeningang@lulea.selänk till annan webbplats