Verksamheter för personer med missbruksproblem

Korttidsboende

På Repslagargatan 2 i Luleå finns ett korttidsboende för män och kvinnor som behöver ett tillfälligt boende. Korttidsboendet drivs av RIA. För ytterligare upplysningar kontakta RIA på telefon 0920-26 76 54

Lövgården är en fastighet med 10 möblerade lägenheter vilka används som ett träningsboende inför flytt till eget boende. Träningsboendet blir ofta aktuellt efter avslutad missbruksbehandling. På Lövgården finns visst personalstöd.

Krongyllen är en form av skyddat boende med 12 fristående lägenheter för permanent boende, med tillgång till gemensamhetsutrymmen. På Krongyllen finns tillsyn och stöd i form av vårdbiträdesinsatser. Vissa gemensamma aktiviteter finns för gemenskap och aktivering.

Om krongyllenöppnas i nytt fönster

Funkis är ett kategoriboende med 8 platser för personer med missbruksproblematik. För ytterligare upplysningar kontakta vuxensektionen på telefon 0920-45 30 00 (växeln).